KWILCZ: Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Data: 25-03-2015

W związku z końcem kadencji sołtysów w Gminie Kwilcz w miesiącach luty i marzec br. odbyły się zebrania wyborcze w poszczególnych Sołectwach. Podczas obrad mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na lata 2015-2018. W głosowaniu mogli uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy sołectwa, którzy znajdują się w gminnym rejestrze wyborców. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonano spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów.   

       

Funkcja sołtysa jest niezwykle ważna. Od sprawnego włodarza najmniejszej jednostki jaką jest wieś, jego umiejętności dialogu, aktywności w kontaktach społecznych a nierzadko i zaufaniu, jakim darzą go mieszkańcy zależy rozwój sołectw oraz szybkie rozwiązywanie problemów i konfliktów, dlatego też niezwykle ważny jest udział w wyborach sołtysów. Rolą sołtysów jest bowiem tworzenie ogniwa łączącego mieszkańców z samorządem i reprezentowanie sołectwa na zewnątrz. Zadaniem sołtysa jest też m.in. organizowanie i koordynowanie inicjatyw oraz przedsięwzięć lokalnych m.in. z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszu soleckiego, mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej oraz współpraca z radnymi i wójtem.   

          

Poniżej podajemy Sołtysów i Członków Rad Sołeckich wybranych na nową kadencję.       


Sołectwo Augustowo
– Sołtys: Kredens Irena, Skład Rady Sołeckiej: Środecka Kazimiera, Bednarek Natalia i Zberus Robert.   

Sołectwo Chorzewo
– Sołtys: Mleczak Walenty, Skład Rady Sołeckiej: Cichoszewski Hubert, Piśna Małgorzata, Michalak Barbara.             

Sołectwo Chudobczyce
– Sołtys: Mleczak Krzysztof, Skład Rady Sołeckiej: Cebernik Tadeusz, Agaciński Krzysztof, Groncka  Anna.          

Sołectwo Daleszynek
– Sołtys: Ratajczak Piotr, Skład Rady Sołeckiej: Syk Jolanta, Święcicka Anna, Tomala Beata.     

Sołectwo Kubowo
– Sołtys: Kostrzyński Kazimierz, Skład Rady Sołeckiej: Lisek Marek, Jakóbczyk Grzegorz, Krawiec Grzegorz, Fenrych Zenon.      

Sołectwo Kurnatowice
– Sołtys: Małecka Beata, Skład Rady Sołeckiej: Wróblewski Jerzy, Walorczyk Zbigniew, Rybarczyk Leszek, Prętkowski Wojciech, Ksoń Łukasz.   

Sołectwo Kwilcz
– zebranie zamknięto i nie dokonano wyboru w związku z brakiem wymaganego quorum.  

Sołectwo Lubosz
– Sołtys: Kowalka Zenon, Skład Rady Sołeckiej: Ciszak Wioleta, Kozubowski Daniel, Majchrzak Danuta, Piechocki Łukasz, Piechota Katarzyna, Straśko Sławomir.               

Sołectwo Mechnacz
– Sołtys: nie dokonano wyboru, Skład Rady Sołeckiej: Krawiec Katarzyna, Lubik Jarosław, Kuleczka Paweł, Świderski Damian. 

Sołectwo Miłostowo
– Sołtys: Przybył Awana, Skład Rady Sołeckiej: Rusiecka Krystyna, Kaczorowski Stanisław, Szymański Mirosław.       

Sołectwo Mościejewo
– Sołtys: Nowak Andrzej, Skład Rady Sołeckiej: Woś Izabela, Konieczny Łukasz, Komasa Ewa.

Sołectwo Niemierzewo
– Sołtys: Szukała Marek, Skład Rady Sołeckiej: Kaczmarek Zbigniew, Kubiak Mariusz, Puk-Judek Kinga.

Sołectwo Orzeszkowo
– Sołtys: Nowak Aneta, Skład Rady Sołeckiej: Czapczyk Karolina, Gos Franciszek, Kasperczak Beata, Wacław Łukasz.          

Sołectwo Prusim
– Sołtys: Mniszek Bogumiła, Skład Rady Sołeckiej: Mannek Anna, Jankowiak Przemysław, Stachowiak Aneta, Walkowiak Andrzej. 

Sołectwo Rozbitek
– Sołtys: Sokółka Adam, Skład Rady Sołeckiej: Sokółka Romuald, Sokółka-Kwiatkowska Jolanta, Triebs Mariola, Dziechciarz Władysław.                

Sołectwo Upartowo
– Sołtys: Szymańska Monika, Skład Rady Sołeckiej: Cembrowicz Adam, Łabiak Małgorzata, Mruk Monika.  

Sołectwo Wituchowo
– Sołtys: Krzyżaniak Malwina, Skład Rady Sołeckiej: Krzyżaniak Adam, Kamiński Robert. 

Jednocześnie informujemy, iż w sołectwach: Kwilcz i Mechnacz wyznaczone zostaną dodatkowe terminy zebrań, podczas których mieszkańcy będą mogli dokonać wyboru na wakujące funkcję, w związku z czym już teraz zapraszamy do udziału w zebraniu wiejskim. Brak sołtysa powoduje bowiem utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu sołectwa (np. brak jest osoby uprawnionej do zwołania zebrania wiejskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu planu finansowo-rzeczowego sołectwa czy podziału środków pozostających w dyspozycji sołectwa w ramach tzw. funduszu sołeckiego).

 

Źródło: www.kwilcz.pl