Konsultacje projektu rozporządzenia dot. destruktu asfaltowego

Data: 16-10-2020

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego wypełnia upoważnienie do wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875). Rozporządzenie ma na celu określenie warunków, po spełnieniu których destrukt asfaltowy, przestanie być traktowany jako odpad. Ma to na celu ułatwienie jego stosowania w budownictwie drogowym tak, aby nie było wątpliwości, co do jego jakości oraz prawidłowego i bezpiecznego wykorzystania. Podmioty gospodarujące destruktem asfaltowym nie będą musiały spełniać wymagań wynikających z ustawy o odpadach, tj. m.in. uzyskiwać odpowiednich decyzji administracyjnych na przetwarzanie odpadów, prowadzić ewidencji odpadów i wystawiać kart przekazania odpadów. Destrukt asfaltowy stanowić będzie pełnowartościowy produkt, a nie odpad. Wówczas podmioty, do których trafi destrukt asfaltowy, także nie będą musiały mieć odpowiednich zezwoleń na gospodarowanie odpadami i prowadzić ewidencji odpadów.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, motywowane głosem płynącym z jednostek samorządu terytorialnego, od wielu miesięcy zabiega o przyjęcie rozporządzenia i monitoruje ścieżkę legislacyjną związaną z tym działaniem. Pojawienie się projektu jest ukoronowaniem naszych starań, które jak mamy nadzieję niebawem ułatwią realizację inwestycji drogowych w gminach i powiatach.

 

Poniżej zamieszczamy projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i OSR. Będziemy wdzięczni za przesłanie wszelkich spostrzeżeń do 22 października na adres t.telesinski@sgipw.wlkp.pl.  

 

Pismo do JST

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

OSR