Konsultacje dotyczące projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Data: 14-03-2019

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zakładający przywracanie zamkniętych wcześniej połączeń autobusowych. Dokument trafił do konsultacji publicznych.

 

Rząd planuje przeznaczyć kwotę 800 mln zł na dofinansowanie deficytu w przewozach autobusowych, a do każdego wozokilometra dopłaci do 1 złotego. Zakłada się, że samorządy sfinansują do 30 procent tego deficytu.

 

Co konkretnie zakłada projekt? 

 

  • plany transportowe mają być opracowywane przez marszałka województwa na podstawie potrzeb komunikacyjnych zgłoszonych przez JST szczebla gminnego i powiatowego oraz „własnej wiedzy w tym zakresie”;
  • fundusz rozwoju przewozów autobusowych będzie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej; podziału środków dokonywał będzie minister właściwy do spraw transportu;
  • dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej; organizator będzie finansował część ceny usługi ze środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 30 proc.;
  • sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostanie udzielone dofinansowanie będzie kontrolował wojewoda.

 

To niektóre z propozycji zawartych w projekcie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zachęcamy wielkopolskie samorządy lokale do bliższego zapoznania się z dokumentem i przesłania do biura SGiPW w terminie do 25 marca br., na adres a.lohunko@sgipw.wlkp.pl uwag i opinii dotyczących projektu ustawy. Państwa komentarze będą podstawą do przygotowania oficjalnego stanowiska wielkopolskich samorządów w tej kwestii, które przekażemy do Ministerstwa Infrastruktury.

 

Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej