Konsultacje dla miast średnich

Data: 26-03-2019

Władze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zapraszają na spotkanie konsultacyjne w sprawie przygotowywanego przez Rząd Pakietu dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

 

Spotkanie ma na celu przygotowanie wniosków miast z naszego regionu na Kongres Miast Małych i Średnich, który Związek Miast Polskich organizuje wraz z UM Wałbrzycha. Planowany termin Kongresu w Wałbrzychu to 24 kwietnia br.

 

Spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli wielkopolskich miast średnich, poprzedzające Kongres Miast Małych i Średnich, odbędzie się 3 kwietnia br. w sali 107, ul. Piekary 17 w Poznaniu o godz. 11.00 i potrwa ok. 2 godzin.

 

W spotkaniu udział weźmie Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz.

 

Poniżej zamieszczamy stanowiska, jakie Związek Miast Polskich zajął już w związku z planowanym Pakietem i innymi działaniami rządu, które stanowią materiał wyjściowy do dyskusji. 

 

Zależy nam na tym, aby w spotkaniu wzięła udział jak największa liczba miast z naszego regionu. Prosimy również o sformułowanie własnych uwag związanych z propozycjami Rządu RP oraz ZMP. Wszystkie uwagi i spostrzeżenia, zasilą działania Związku Miast Polskich i Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w powyższej sprawie.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu pod adresem: szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

Pobierz dokumenty:

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 – wyciąg z projektu Strategii skierowanego do konsultacji, dotyczący miast

Miasta w dokumencie MR – Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Miasta w prezentacji MR – Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Stanowisko ZMP – narzędzia realizacji polityki zrównoważonego rozwoju

Stanowisko ZMP – Pakiet dla miast średnich

Stanowisko ZMP – projekt KSRR 2030

Lista miast średnich