Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie

Bez kompleksu prowincjusza

 

Oddanie we wrześniu 2001 roku do użytku nowo wybudowanego obiektu oświatowego stworzyło naszej placówce, wówczas Szkole Podstawowej w Zimnowodzie, znakomite warunki pracy dydaktycznej oraz możliwość organizacji imprez międzyszkolnych. Jako opiekun uczestników Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce wystąpiłem z propozycją przygotowania finału rejonowego jego szóstej edycji. Było to śmiałym zamiarem, gdyż dotychczasowe finały tego etapu przeprowadzano w dużych miastach. Nie porywałem się jednak z motyką na słońce, bo w naszym rejonie szkoły organizujące finał ograniczały się niemal wyłącznie do przeprowadzenia części konkursowej. Mój projekt zakładał natomiast przygotowanie oprawy odpowiedniej do rangi najpopularniejszego już wtedy w Wielkopolsce konkursu tematycznego oraz programu rekreacyjno-krajoznawczego i uroczystego podsumowania z wręczeniem nagród uczniom zakwalifikowanym do finału wojewódzkiego. Materialną opoką dla realizacji miało być wsparcie lokalnych sponsorów, których zobowiązałem się pozyskać, zbierając wstępne deklaracje. Moje osobiste zobowiązanie dotyczyło ponadto opracowania szczegółowego programu, prowadzenia konkursowego biura, wykonania graficznych projektów dyplomów i pamiątek oraz przewodniczenia komisji rejonowej. Pomysł zyskał akceptację dyrekcji szkoły, mógł liczyć także na pomoc ze strony burmistrza i boreckiego urzędu, a przede wszystkim otrzymał zielone światło od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, głównego organizatora Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, które powierzyło nam organizację finału rejonowego. Duża w tym zasługa zaufania, jakim obdarzyły wiejską szkołę osoby szczególnie mocno związane z konkursem: ówczesna dyrektor biura stowarzyszenia Ewa Komorowska i przewodnicząca komisji wojewódzkiej konkursu Wiesława Surdyk-Fertsch. Nie sprawiliśmy zawodu, o czym świadczy przyznanie nam przeprowadzenia dwóch kolejnych finałów rejonowych oraz finału wojewódzkiego i uroczystego podsumowania dziewiątej edycji. W następnym roku pomogliśmy w organizacji finału rejonowego Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim, a przez kolejne dwa lata byliśmy ponownie gospodarzami finału rejonowego jedenastej i wojewódzkiego dwunastej edycji. Moją funkcję organizatora z ramienia szkoły wspierało duże zaangażowanie uczestniczących w realizacji programu uczniów, nauczycieli, pracowników technicznych i Rady Rodziców, dyrektora placówki Jana Wachowskiego i jego następczyni Barbary Krzekotowskiej, patronat burmistrza Mariana Jańczaka oraz bardzo długa lista sponsorów. Z ogromną satysfakcją zbieraliśmy słowa uznania wypowiadane przez uczestników naszych finałów i pisma gratulacyjne od prezesa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Oprócz promocji swojej szkoły, gminy i powiatu, efektem działań organizacyjnych była również popularyzacja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce i rosnąca w kolejnych latach liczba biorących w nim udział uczniów naszej placówki, którzy w dotychczasowych edycjach zdobyli 40 tytułów laureata, w tym 20 z maksymalnym wynikiem punktów wojewódzkiego testu. Planowana już trzy lata temu rozbudowa szkoły w Zimnowodzie wyłączyła nas z roli organizatorów. Po zakończonych niedawno pracach budowlanych zamierzamy pochwalić się większym obiektem i liczymy na to, że w przyszłorocznej edycji będziemy gospodarzami finału wojewódzkiego dla uczniów ze szkół południowo-zachodniej części Wielkopolski.

 
 

Nasz program

 

Szczegółowy harmonogram przebiegu finałów Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w Zimnowodzie zmieniał się oczywiście w kolejnych latach, ale w głównym zarysie zawsze wypełniały go:

 

Muzyczne powitanie uczestników przy głównym wejściu do budynku szkoły przez Zespół Ludowy „Studzianna” (2002-5) i szkolny zespół flażoletowy (2005, 2007-8). W punkcie recepcyjnym przekazywano materiały informacyjne, a w ostatnich latach również pamiątkowe gadżety.

 

Oficjalne otwarcie w sali konkursowej, w której uczniowie siedzieli przy stolikach z imiennymi wizytówkami i poczęstunkiem (drożdżówka, sok w kartonie, produkty mleczne).

 

Pisemny test przebiegał zgodnie z regulaminem. Podczas części konkursowej opiekunów gościł przy słodko zastawionych stołach dyrektor szkoły. W osobnym pomieszczeniu częstowano ciastem i napojami również kierowców.

 

Część rekreacyjna z obfitym poczęstunkiem (grochówka, pieczywo, kiełbasa z rożna, chłodne napoje) odbywała się na terenie leśnego Wigwamu w Międzyborzu (2002-5) i Gospodarstwa Agroturystycznego „Stajnia Dżamajka” w Skokowie (2007-8). Dojazd na miejsce zapewniliśmy autokarami, a szczególne atrakcje łączyły się z pokazami strażackiego sprzętu (2002, 2007), średniowiecznego uzbrojenia i walk w wykonaniu poznańskiego Bractwa „Wataha Wilcze Kły” (2003, 2005), możliwością zabawy na stanowiskach sprawnościowych oraz występem Kwartetu Jorgi (2004) i Zespołu Ludowego „Studzianna” (2007-8). W tym samym czasie komisja rejonowa (2002-4, 2007) i wojewódzka (2005) oceniała w budynku szkolnym konkursowe testy.

 

Ogłoszenie wyników następowało bezpośrednio po powrocie z ponad dwugodzinnej wycieczki. Laureatom wręczano nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy, które otrzymali wszyscy uczestnicy zimnowodzkich finałów. Odstępstwem od tej zasady był finał wojewódzki dwunastej edycji, gdyż oceną prac miała zająć się komisja w Poznaniu. Podczas podsumowania wręczyliśmy natomiast nagrody rzeczowe za udział w konkursach zręcznościowych rozegranych w czasie wycieczki rekreacyjno-krajoznawczej i gruby zestaw edytorskich pamiątek, a na program artystyczny złożyły się występy naszych uczniów.

 

Równie dużym wyzwaniem organizacyjnym było dla nas przygotowanie uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom IX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, której towarzyszyła wypełniająca niemal wszystkie pomieszczenia dydaktyczne wystawa dokonań i sukcesów uczniów szkoły w Zimnowodzie. Część oficjalną, między innymi z udziałem marszałka województwa i wielkopolskiego kuratora oświaty, tradycyjnie prowadziła pani Wiesława Surdyk-Fertsch. Artystycznych wrażeń dostarczyły taneczne i aktorskie popisy naszej młodzieży oraz prezentacja na dużym ekranie filmu ukazującego osobliwości przyrodnicze i najciekawsze zabytki boreckiej gminy, z żywym komentarzem zimnowodzkich laureatek Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Program rekreacyjny na płycie boiska wypełniły występy Zespołu Folklorystycznego „Borkowiacy” i Zespołu Ludowego „Studzianna”, przejazdy bryczkami, stanowiska rekreacyjne oraz plenerowy poczęstunek, jaki zawsze serwowaliśmy uczestnikom finałów. Dla licznego grona honorowych gości przygotowaliśmy w sali stołówki szwedzki bufet.

 

Cezary Warczak
nauczyciel
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodz