Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu uroczystości i konkursów na wszystkich szczeblach. Imprezy te zawsze mają oryginalną i dopracowaną oprawę plastyczną, są profesjonalnie przygotowane. Placówkę cechuje gościnność i niezapomniany klimat spotkań.

W kalendarzu cyklicznie organizowanych przez naszą szkołę imprez znajdują się także powiatowe i rejonowe etapy Konkursów Wiedzy o Wielkopolsce.

W tym przypadku to właśnie 2001 rok był przełomowy. Wtedy to po raz pierwszy na prośbę Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski nasza placówka zorganizowała powiatową i rejonową odsłonę rywalizacji. Od tego czasu co roku w gościnnych progach golińskiej podstawówki spotykają się uczniowie z terenu powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego celem sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej szeroko pojętych zabytków, historii, specyfiki języka, obrzędów i zwyczajów naszej małej Ojczyzny – Wielkopolski.

Z dumą można wspomnieć przygotowane i zaplanowane z wielkim rozmachem i kunsztem organizacyjnym uroczyste podsumowania XI i XV wojewódzkiego etapu Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Każde z tych spotkań cieszyło się wielkim uznaniem ze strony przybyłych gości i samych uczestników rywalizacji. Wszystko to zasługa owocnej współpracy dyrekcji, nauczycieli i pracowników obsługi.

 

Oprócz sprawnej organizacji, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie może poszczycić się licznymi laureatami i finalistami Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Choć początki (uczniowie biorą czynny udział w konkursie od II edycji) nie były łatwe, bo nasi przedstawiciele „ocierali się” o podium, to ich nie zraziło, a bardzie zmotywowało do dalszego działania i głębszego poznawania tajników Wielkopolski. Opłacało się, zła passa została przełamana, bowiem od wielu lat, prawie co roku nasza placówka ma w kręgu zwycięzców także swoich przedstawicieli.

 

Warto wspomnieć fakt, iż Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie zawsze pamięta o trudzie i zaangażowaniu uczestników konkursu i ich opiekunów. Każdy z nich zawsze otrzymuje okolicznościowy dyplom i symboliczny upominek. Dodatkowo dopełnieniem wojewódzkich etapów konkursów były wycieczki autokarowe do ciekawych miejsc charakterystycznych dla Ziemi Konińskiej. Te działania nie mogłyby być podjęte, gdyby nie pomoc ze strony sponsorów, przyjaciół i sympatyków naszej placówki – choćby ze strony Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie Ryszarda Nijakowskiego czy Burmistrza Goliny Tadeusza Nowickiego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie.

 

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce już na stałe wrósł w cykliczność działań podejmowanych przez Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Ranga rywalizacji oraz patronat Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu są dodatkową motywacją do dalszej, sumiennej pracy stawiającej przed naszą placówką coraz to nowe wyzwania organizacyjne, którym na pewno podołamy.

Jolanta Krucka
Nauczyciel
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie