Gimnazjum nr 1 w Obornikach

Od 15 lat biorę udział w pracach związanych z organizacją Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w powiecie obornickim, którego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.  Zachowane protokoły wszystkich edycji konkursu pokazują, że w trakcie tego okresu  w etapie powiatowym wzięło udział około 1500 uczniów.  Przystąpiły do niego, przynajmniej raz,  wszystkie szkoły powiatu. Można śmiało powiedzieć, że konkurs ten stał się wielkim „ruchem” aktywizowania uczniów, nauczycieli i rodziców do poznawania historii, tradycji i kultury swej Małej Ojczyzny. Był inspiracją do wielu działań projektowych na rzecz środowiska lokalnego.

 
 

Kształtowanie szacunku do swego regionalnego dziedzictwa i tradycji  jest procesem długofalowym. Rozpoczęcie tego procesu w szkole jest niezwykle ważne gdyż wiąże młodego człowieka emocjonalnie z zabytkami, z przeszłością i tradycją regionu.

 

Dobrze się dzieje gdy „szkołę” w swych działaniach, promujących wartości regionalne,  wspierają instytucje samorządowe. Muszę zaznaczyć, że jako organizator konkursu na szczeblu powiatowym, zawsze mogłam liczyć na wsparcie finansowe Starostwo Powiatowego w Obornikach. Dzięki jego zaangażowaniu uczniowie  otrzymywali smaczny poczęstunek i nagrody. Gdy uczniowie pisali testy, dla nauczycieli i rodziców, którzy często przybywali ze swymi pociechami, przygotowane były prelekcje , które prowadził Pan Bogdan Jeran.

 

Miejscem do którego przybywali  uczniowie było najpierw Starostwo Powiatowe (sala posiedzeń rady powiatu), trochę później Gimnazjum nr 1 w Obornikach, które  już od 8  lat gości w swoich progach młodzież z powiatu obornickiego.

 

Jestem przekonana, że Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce   przyczynił się do wychowania młodych ludzi , którzy dobrze wiedzą   z jakiego kręgu kulturowego się wywodzą , są silnie związani ze swym regionem i krajem i stali  się otwarci  na świat. Świadczą o tym wypowiedzi laureatów konkursu z przed lat.

Małgorzata Bloch
nauczycielka historii
Gimnazjum nr 1 w Obornikach