KONFERENCJA: Wyzwania cyfrowe dla Wielkopolski w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Data: 22-07-2015

Termin: 29 lipca 2015 r.

 

Miejsce: Poznań, Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Tematyka:

 

Aktualnie nasz kraj i region, wkraczają w decydującą fazę realizacji zaplanowanych programów, których celem jest dofinansowanie z funduszy unijnych projektów zmieniających nasz kraj. Odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, są zaplanowane przez Rząd RP oraz Samorząd Województwa, Programy Operacyjne oraz Osie Priorytetowe w ramach WRPO na lata 2014-2020.

 

Spośród wielu priorytetów i działań, spore kwoty zostały zaplanowane na realizację projektów, mających na celu poprawę dostępu do nowoczesnych technologii i usług cyfrowych. Aktywność samorządów lokalnych oraz jednostek niepublicznych, pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii, co wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

 

Aby zaprezentować pełnię szans, które niedługo znajdą się w zasięgu ręki samorządów lokalnych, podczas konferencji m.in. zaprezentowane zostaną szczegółowo zasady ubiegania się o środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Osi Priorytetowej 2. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego WRPO. Na konferencji obecny będzie Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski i Alina Wojciechowska – przedstawicielka Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego. Pojawienie się tak ważnych i kompetentnych postaci, zagwarantuje bardzo wysoką merytorykę przekazu oraz aktualność informacji na temat szans rozwojowych dla JST.

 

Spotkanie odbędzie się 29 lipca 2015 roku w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o godz. 11.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, na podstawie uprzednio przesłanej karty zgłoszenia.

 

Pełen program konferencji wraz z kartą zgłoszeniową można ściągnąć klikając w link znajdujący się poniżej.

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania

Program konferencji wraz z kartą zgłoszeniową.