Konferencja: „Postaw na Polską Markę”

Data: 07-03-2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn.„Postaw na Polską Markę”.

 

Konferencja odbędzie się 15 marca 2019 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KOCHTEX, ul. Towarowa 35, Poznań.

 

Głównym celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych efektów realizacji projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, budowanie świadomości istnienia Marki Polskiej Gospodarki, zachęcenie przedsiębiorców do rozwijania działalności oraz aktywnego wchodzenia na rynki zagraniczne, a także wspólne wypracowanie rozwiązań dla dalszej realizacji projektu.

 

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do przedsiębiorców, w szczególności z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawicieli np. instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych, Specjalnych Stref Ekonomicznych.

 

Podczas pierwszej części konferencji zostaną zaprezentowane informacje na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze rozwoju eksportu i inwestycji. Część druga wydarzenia będzie poświęcona omówieniu i przedyskutowaniu z uczestnikami konferencji obszarów istotnych dla działalności przedsiębiorstw. Program konferencji w załączeniu.

  

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne!

 

Wszystkim uczestnikom konferencji zapewniamy darmowe materiały konferencyjne i gadżety, a także przerwę kawową oraz lunch.

 

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail:konferencja@crps.pl

 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.crps.pl/oferta/edukacja/polskamarka1.html

 

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Barbarą Jegorow tel. 533 316 131 lub Martyną Majkrzak tel. 690 901 205.

 

Program

Formularz