Budynek przyszłości. Inwestycje w niemal zero-energetyczne budynki użyteczności publicznej

Data: 15-09-2017

Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny zaprasza samorządy z Wielkopolski do uczestnictwa w warsztatach  pt.: „Budynek przyszłości. Inwestycje w niemal zero-energetyczne budynki użyteczności publicznej” połączonych z sesjami doradztwa dla przedstawicieli samorządów z Wielkopolski dotyczące przygotowania gmin do inwestycji w budynki NZEB zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

 

Warsztaty są częścią projektu „Plan zero”, który uzyskał wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaiu. Warsztay te  mają na celu zaprezentowanie najnowszych europejskich rozwiązań w budownictwie niskoenergetycznym, które już dziś są stosowane skutecznie na terenie naszego województwa a także pomoc gminom w realizacji teraźniejszych i przyszłych inwestycji w tym zakresie. W ramach warsztatów gminy zgłoszają przyszłe inwestycje budynków niskoenergetycznych planowane do realizacji w najbliższych latach. Na podstawie informacji przesłanych przez samorządy zostaną przygotowane programy warsztatów, na których zgłoszone inwestycje zostanoną omówione przez specjalistów z budownictwa niskoenergetycznego w zakresie:

  • możliwych do zastosowania rozwiązań i technologii,
  • korzyści finansowych, gospodarczych i środowiskowych samorządów,
  • kosztów i możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania projektu.

 

Dzięki przenoszeniu na polski grunt najlepszych praktyk europejskich oraz dzięki rozwojowi rodzimych technologii i wiedzy budowlanej, wznoszenie nowych obiektów użyteczności publicznej, a także termo modernizacja już istniejących obiektów tak by spełniały wymogi budynków zeroenergetycznych stało się w ostatnich latach opłacalne ekonomicznie. Wykorzystanie tych rozwiązań przez władze gmin i powiatów, nie jest już przejawem szczególnej dbałości o środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale raczej przykładem zwykłej gospodarności władz lokalnych. Stosowanie tych rozwiązań przyczynia się również do rozwoju lokalnego przemysłu budowlanego i do ograniczenia bezproduktywnego z punktu widzenia społeczności lokalnych transferu publicznych funduszy do zewnętrznych dostawców energii.  

 

Zachęcamy do udziału w warsztatach.

 

Szczegółowe informacje: tel: 881-323-383, email: biuro@widp.pl.

 

Pobierz: 

Formularz przygotowawczy dla gmin