KONFERENCJA: „e-Wielkopolsk@ – koncepcja na przyspieszenie” – nowy termin!

Data: 25-04-2016

Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

 

mają zaszczyt zaprosić na konferencję: „e-Wielkopolsk@ – koncepcja na przyspieszenie”

 

która odbędzie się 12 maja 2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  Al. Niepodległości 34, Poznań.

 

Program konferencji: 

 

Otwarcie konferencji

 

  • Godz. 10.00 – Leszek Wojtasiak – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  • Godz. 10.05 – Jacek Gursz  – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

 

Wykład Specjalny

 

  • Godz. 10.10 – Anna Streżyńska -Minister Cyfryzacji

 

Sesja - Dobre praktyki

 

  • Godz. 10.40 – 10:55 – Janusz Kosiński, Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa – świat od zaraz
  • Godz. 10:55 – 11.10 – Maciej Sytek, e-Zdrowie – nowoczesne technologie w ochronie zdrowia
  • Godz. 11.10 – 11.30 – Piotr Woźny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Cyfryzacja w obszarze e- administracji i e-szkoły
  • Godz. 11.30 – 11.45 – Lorenzo Pengo/ Włochy, Empowering health – realizing a healthier future today
  • Godz. 11.45 – 12.00 – Dr Krzysztof Kurowski, Nasza e-szkoła
  • Godz. 12.00 - Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
  • Lunch

 

 

Oficjalnym potwierdzeniem udziału w konferencji jest wypełninie do dnia 06.05.2016 r. formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie: www.szerokopasmowawielkopolska.pl