Komisje Stałe SGiPW wybrały swoich przewodniczących

Data: 04-05-2015

Wraz z nowo wybranym zarządem czteroletnią kadencję rozpoczęły komisje stałe SGiPW. Podczas ich kwietniowych posiedzeń wybierano przewodniczących wraz z zastępcami, a także dyskutowano nad planem działań. Jako pierwsza swoją pracę zainicjowała Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski. 21 kwietnia br. wyłoniono jej przewodniczącego wraz z zastępcą. Pierwszą funkcję objął Stefan Dziamara, burmistrz Rychwała, a zastępować będzie go Grzegorz Łukszo – radny z Suchego Lasu. Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja nad planem pracy komisji na najbliższe miesiące. Postanowiono bliżej przyjrzeć się m.in. sprawom promocji i pozyskiwania funduszy europejskich.

 

Już następnego dnia zebrała się Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury. Jednomyślnie zdecydowano o tym by funkcję przewodniczącej Komisji powierzyć Wiesławie Surdyk-Fertsch, wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Skokach. W przypadku jej nieobecności obowiązki przejmować będzie Sebastian Dzikowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Pile. Jednym z wielu tematów, których podejmie się Komisja ma być przywrócenie należytej wagi kwestiom metodyki w szkolnictwie.

 

Pozostałe komisje spotkały się w następnym tygodniu. Na 28 kwietnia wyznaczono termin otwierającego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich. Członkowie zdecydowali by powierzyć funkcję przewodniczącego Pawłowi Walkowiakowi, radnemu reprezentującemu Książ Wielkopolski. Jego zastępczynią została Teresa Waszak, wójt Kołaczkowa. Niezwykle owocnie przebiegła dalsza dyskusja na temat planu pracy komisji. Będzie się ona zajmować m.in. dofinansowaniami z WFOŚ, nowelizacją prawa wodnego, ochroną bobrów, funkcjonowaniem gospodarki odpadami czy tematyką polderów.

 

Komisja ds. Powiatów była ostatnią, która spotkała się w minionym miesiącu. 29 kwietnia przedstawiciele wielkopolskich powiatów wybrali na przewodniczącego Mariusza Zgaińskiego – starostę grodziskiego. Zastępcą został starosta międzychodzki Julian Mazurek. Komisja w dalszym ciągu zajmować się będzie sprawami najbardziej problematycznymi dla tych JST, czyli szpitalami, oświatą czy drogami o szczeblu powiatowym.

 

Szczegółowe informacje na temat Komisji oraz kontakt do przewodniczących dostępne TUTAJ.