Jak budować lokalną politykę walki z przemocą?

Data: 27-02-2015

Na to i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium p.t.: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – budowanie lokalnej polityki walki z przemocą, które odbyło się 26 lutego br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

foto1-male

O tym, że warto i trzeba rozmawiać na temat walki z przemocą  w rodzinie nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy posłuchać radia, obejrzeć program informacyjny w telewizji, aby dowiedzieć się, że zjawisk tego typu przemocy jest coraz więcej. Instytucje powołane do walki z przemocą i innymi patologiami próbują znaleźć jak najefektywniejsze metody przeciwdziałania przemocy. O tym jakie są uwarunkowania prawne, ramy programowe na szczeblu krajowym i regionalnym oraz najlepsze narzędzia radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy mogli dowiedzieć się uczestnicy wczorajszego seminarium. Do współpracy zaprosiliśmy m.in. Departament Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu. Pani Dyrektor Departamentu – Maria Krupecka przedstawiła zebranym założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2014 – 2020, jednocześnie podkreśliła jak ważną rolę w procesie walki z przemocą odgrywają pracownicy socjalni. Ich praca często jest niedoceniana. Założenia Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawiła Pani Izabela Andrzejewska z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z kolei o tym, jak budować i jakie są zadania interdyscyplinarnych zespołów i grup roboczych opowiedzieli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu – Pani Joanna Małolepsza i Pan Maciej Wardziński. Na koniec doświadczeniami w realizacja lokalnych strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przy współpracy z lokalnymi partnerami z zebranymi podzielił się Dyrektor PCPR w Gostyniu, Pan Mirosław Sobkowiak.

 

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z narzędziem informacyjnym na temat walki z przemocą, jakim jest portal www.przemoc.edu.pl, prowadzony przez Poznańskie Centrum Polityki Społecznej. 

 

Seminarium idealnie wpisało się w obchodzony Tydzień  Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W spotkaniu udział wzięło 40 przedstawicieli lokalnych ośrodków pomocy społecznej z Wielkopolski.

 

foto2-male

foto3-male

foto4-male