Infrastruktura komunikacyjna w Wielkopolsce

Data: 17-11-2015

Przepisy prawa, dotyczące dróg (zarówno kwalifikacji i przekazywania, jak i oświetlenia) są niespójne i wprowadzają chaos – taka jest konkluzja uczestników seminarium pt.: Infrastruktura komunikacyjna w Wielkopolsce – bieżące wyzwania dla samorządów, które odbyło się 17 listopada br. w Poznaniu. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Do współpracy przy organizacji seminarium SGiPW zaprosiło m.in. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego.

 

W pierwszej części spotkania pan Paweł Katarzyński, dyrektor WZDW, wspólnie z panią Anną Maciaszyk-Rejent, omówił procedurę przekazywania zarządu nad drogami wojewódzkimi kolejnym szczeblom administracji samorządowej w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Prelegenci w swoim wystąpieniu zwrócili uwagę na kilka luk w przepisach, które wywołują wiele niejasności i niepotrzebnych komplikacji w procedurze przekazywania dróg.

 

Następnie głos zabrał wójt Krzymowa, Tadeusz Janowski podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami w zakresie finansowania oświetlenia dróg publicznych w kontekście ustawy Prawo Energetyczne. Wystąpienie zainicjowało szerszą dyskusję na ten temat. Okazuje się, że samorządy w tej kwestii są podzielone. Dla jednych kwestia przekazywania dróg i związanego z nimi oświetlenia nie stanowi żadnego problemu, dla innych jest to poważny kłopot.

 

Po krótkiej przerwie głos zabrali przedstawiciele GDDKiA. Pani Danuta Hryniewiecka, zastępca dyrektora Oddziału ds. Inwestycji omówiła inwestycje drogowe realizowane i planowane przez GDDKiA w Wielkopolsce w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020, pan Tadeusz Łuka, zastępca dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami przybliżył zebranym Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 oraz Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Z kolei mec. Tomasz Michalak przedstawił uwarunkowania prawne przygotowania inwestycji drogowych.

 

Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie pana Tomasza Kuźniara z WBPP, który omówił zasady realizacji inwestycji drogowych w założeniach projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

 

W spotkaniu udział wzięło ponad 30 przedstawicieli wielkopolskich samorządów lokalnych.

 

Do pobrania:

Procedura przekazywania zarządu nad drogami wojewódzkimi kolejnym szczeblom administracji samorządowej w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych – Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

 

Inwestycje drogowe  GDDKiA  realizowane w WielkopolsceDanuta Hryniewiecka – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (PLMN) – Tadeusz Łuka – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

Aspekty prawne  realizacji inwestycji drogowych – mec. Tomasz Michalak, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

Planowanie przestrzenne w gminie, a przebieg dróg przewidzianych w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego – Tomasz Kuźniar, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego

 

drogi1 drogi2
drogi3 drogi4
drogi5