II Nadzwyczajny Wielkopolski Kongres Samorządowy

Data: 19-12-2019

Samorząd Województwa Wielkopolskiego 001_logo_sgipw_wersja_pozioma_rgb

 

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, zapraszamy do udziału w

 

II Nadzwyczajnym Wielkopolskim Kongresie Samorządowym – finanse samorządowe jako podstawa działań na rzecz społeczności lokalnych,

 

który odbędzie się 15 stycznia 2020 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Celem organizowanego spotkania jest uwypuklenie coraz trudniejszej sytuacji finansowej w jakiej funkcjonują samorządy lokalne, na barkach których spoczywa odpowiedzialność za rozwój społeczności lokalnych. Jako przedstawiciele samorządu uznaliśmy, że potrzebny jest wyraźny głos sprzeciwu i niezgody dla postępującego ograniczenia zdolności finansowych JST, poprzez zmniejszenie ich dochodów własnych oraz obarczania kolejnymi zadaniami, bez zagwarantowania adekwatnych środków finansowych na ich realizacji.

 

Analizując obecną sytuację, podczas Kongresu chcielibyśmy poruszyć najpilniejsze problemy JST, dokonać analiz statystycznych, wskazać kierunki rozwiązań, a także wypracować stanowisko, będące wyraźnym drogowskazem dla oczekiwanych zmian legislacyjnych.

 

II Nadzwyczajny Wielkopolski Kongres Samorządowy będzie prawdopodobnie pierwszą w naszym regionie tego typu inicjatywą w 2020 roku, roku przez wiele organizacji i instytucji nazywanym rokiem Samorządu Terytorialnego, ze względu na 30–lecie odrodzenia samorządu lokalnego w Polsce. W tym szczególnym czasie chcielibyśmy podkreślić wyjątkową sytuację samorządów lokalnych, które w czwartą dekadę wkraczają z wielkim bagażem doświadczeń i sukcesów, ale także zbiorem obaw o możliwość efektywnego działania na rzecz swoich społeczności.

 

Zależy nam na jak najszerszej obecności samorządowców z Wielkopolski, która będzie wyrazem solidarności całego środowiska. II Nadzwyczajny Wielkopolski Kongres Samorządowy został objęty Patronatem Marszałka Senatu RP. Liczymy na przyjęcie zaproszenia przez samego Marszałka Senatu RP oraz wielu przedstawicieli organizacji samorządowych, którzy zagwarantują efektywny przebieg spotkania.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, na podstawie karty zgłoszenia przesłanej na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl do 14 stycznia 2020 roku.

 

 

 

Projekt programu wydarzenia

Karta zgłoszenia