II Nadzwyczajny Wielkopolski Kongres Samorządowy za nami

Data: 16-01-2020

15 stycznia 2020 roku ponad 200 samorządowców z całej Wielkopolski spotkało się, by dać wyraz swojemu niezadowoleniu, z powodu działań Rządu RP, powodujących destabilizację ram prawno–finansowych funkcjonowania  jednostek samorządu terytorialnego. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Spotkanie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenie Jacek Gursz, który podkreślił rolę samorządu lokalnego w budowaniu lokalnych społeczności, a jednocześnie z ubolewaniem zaznaczył, że rolę tę próbuje się umniejszyć, ograniczając działania władz samorządowych. A przecież jedyne czego samorząd oczekuje, to stabilizacja i normalność.

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, gospodarz kongresu, wyraźnie podkreślił, że potrzebna jest spokojna, merytoryczna dyskusja, nieoparta na medialnym zgiełku i emocjach, których wokół tematu jest zbyt wiele. Zasadniczą rolą samorządu jest organizacja wspólnot lokalnych. Do tego potrzebna jest przestrzeń, a nie ograniczenia uniemożliwiające działanie.

 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że samorządom lokalnym nie chodzi pieniądze, których i tak jest za mało. Problemem jest zmieniające się przepisy prawa ograniczające możliwości samorządu, środki finansowe, których wielkość rośnie znacznie wolniej, aniżeli ilość zadań nakładanych na samorząd.

 

Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, który objął Kongres patronatem honorowym, z uwagi na inne obowiązki nie mógł przybyć na kongres, jednak przesłał krótki film, w którym skierował słowa wsparcia dla wielkopolskich samorządów lokalnych.

 

Podczas kongresu szeroko omawiano najbardziej newralgiczne aspekty życia publicznego od oświaty, poprzez finansowanie sieci szpitali, funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, aż po kwestie ustrojowe. Dokonano dogłębnego przeglądu prawa samorządowego z punktu widzenia ograniczeń rozwojowych samorządu lokalnego.

 

Efektem omówionych tematów oraz dyskusji jest wypracowane stanowisko w sprawie sytuacji prawno- finansowej jednostek samorządu terytorialnego, które przyjęte i podpisane przez uczestników Kongresu zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów.

 

Zobacz treść stanowiska

 

Dziękujemy naszym partnerom i ekspertom, którzy zaangażowali się w organizację wydarzenia i wsparli nas merytorycznie oraz gościom specjalnym, uczestniczącym w dyskusji i wyrażającym poparcie dla prowadzonych przez nas działań.

 

Szczególne wyrazy podziękowania dla:

Mec. Macieja Kiełbusa z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Parters,

Tomasza Zwolińskiego – Zastępcy Burmistrza Swarzędza,

Mec. Tomasza Podleśnego z firmy Deloitte Legal,

Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu,

Andrzej Porawskiego – Dyrektora Biura Związku Miast Polskich,

Marka Cebuli – Prezesa Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,

Leszka Świątalskiego – Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP.

 

Partnerem medialnym wydarzenia było Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota.

 

82477304_531800624096752_248252691711524864_n 82093745_1444646955693620_2736451796040941568_n 82387928_606921356545833_1536163223135322112_n
82922549_478142356236547_2303427506721521664_n 82436641_465097670824568_1223615931859599360_n 82204673_493948887991596_2046500205137756160_n
82466839_523739521830060_325582035982745600_n 82112648_602030307035410_6766140488543109120_n 82152781_713999385791025_8761946017865138176_n
82505035_632732807530630_3214240231679066112_n 82093372_1041684916189462_218130849114095616_n (1) 82158572_986221185095208_1121951826875252736_n
82458107_1022704741461359_5102656451726278656_n 82505032_616240629150587_7947935524977639424_n 82628131_588606141979263_4047032324494196736_n
82193790_472586223404092_4746066005996863488_n 82160165_499473497399328_7797177474193817600_n 82646580_499833360667821_2498112855216226304_n
83348925_753353381817754_7832322302518755328_n 83741397_820388888422937_3066719246206631936_n 83294597_1091829677846294_2206481822743789568_n
83115233_1545861055554317_6374427488189153280_n 82210422_2476052529300243_4028043337775710208_n 82084737_463514537887084_2989056397724876800_n (1)

 

Prezentacje do pobrania:

 

Finansowanie i organizacja zadań oświatowych w Wielkopolsce na przykładzie badań ankietowych

Finansowanie i organizacja sieci szpitali w Wielkopolsce

Propozycje legislacyjne korporacji samorządowych na przykładzie działań Związku Miast Polskich

Problematyka niedoszacowanych zadań zleconych i dochodzenia roszczeń JST w tym obszarze