(ZMIANA SALI!) SEMINARIUM: Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowego Prawa wodnego oraz planowanych zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Data: 25-10-2017

Termin: 10 listopada 2017 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala Sesyjna, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

Tematyka:

 

Po długim procesie legislacyjnym przyjęto zmianę ustawy Prawo Wodne. Już jego wstępna analiza prowadzi do wniosku, iż system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Zmiany obejmą również ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków – z pewnością dotykać będą rolników oraz przedsiębiorców, a także samych mieszkańców gmin i powiatów.

 

W związku z powyższym, wspólnie z Kancelarią Dr Krystian Ziemski & Partners oraz Biurem Opracowań Inżynierskich ECOVERDE, organizujemy seminarium, w którym kompleksowo omówione zostaną istotne aspekty nadchodzącej rewolucji wodno–ściekowej. Wśród zagadnień, których dotyczyć będzie seminarium wymienić można zadania oraz kompetencje gminy i przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, taryfy wod-kan, opłaty środowiskowe za pobór wód, diagnozę stanu i źródła finansowania dla gospodarki wodno-ściekowej w Wielkopolsce oraz ochronę danych osobowych w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę wodną, ściekową i zagadnienia melioracji.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 9 listopada WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgloszenia

 

Program seminarium