Forum Samorządowe w Warszawie

Data: 06-03-2017

Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich i Marek Olszewski, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – w imieniu krajowych i regionalnych organizacji samorządowych – zapraszają samorządowców 16 marca do Warszawy (Hotel Sangate – dawniej Gromada-Lotnisko, ul. 17 stycznia 32) na organizowane wspólnie – Forum Samorządowe, podczas którego odbędzie się otwarta debata w obronie konstytucyjnych zasad samorządności, zostaną omówione opinie, propozycje i inicjatywy, a także dalsze działania lokalne i regionalne w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych.

 

Korporacje i samorządy proponują różne działania – od podjęcia stanowisk Zgromadzeń Ogólnych poszczególnych Związków czy przyjmowanie Karty Samorządności przez rady gmin, powiatów i sejmiki województw, po zorganizowanie w maju tzw. Wiosny Samorządu.

 

Przypominamy, że Zarząd Związku podjął już następujące działania:

  • przyjął stanowiska ws. propozycji ograniczenia liczby kadencji, a także uzyskał nową opinię prawną w tej kwestii,
  • zaopiniował negatywnie projekt ustawy warszawskiej oraz wystąpił o wysłuchanie publiczne w tej sprawie, z udziałem wszystkich zainteresowanych miast i gmin,
  • przyjął projekt Karty Samorządności, która stanowi przypomnienie podstawowych zasad ustroju państwa,
  • podjął współpracę z innymi Związkami, w celu wspólnej obrony zasad samorządności,
  • przygotowuje dalsze propozycje na nadchodzące Zgromadzenie Ogólne Związku.

 

Program Forum:

11:30 – otwarcie, przywitanie Gości Honorowych, wprowadzenie
11:40 – przedstawienie aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego
12:00 – wystąpienia szefów organizacji
12:30 – Karta Samorządności – zapowiedź dalszej debaty nt. rozwoju Polski lokalnej i regionalnej
12:40 – ograniczenie praw wyborczych obywateli – omówienie
13:00 – wystąpienia uczestników – propozycje dalszych działań
14:30 – podsumowanie

 

Udział w Forum można zgłaszać za pośrednictwem Karty zgłoszenia (w załączeniu), którą po wypełnieniu należy odesłać do Biura ZMP, lub elektronicznie.

 

Prosimy o wydrukowanie Karty wstępu (w załączeniu), która umożliwi wejście na Forum Samorządowe.

 

Pobierz:

Kartę Samorządności

Zaproszenie – karta wstępu.