Efektywność energetyczna dla Polski

Data: 04-03-2016

eep

 

Fundusz „Efektywność energetyczna dla Polski” – celem Funduszu jest wspieranie samorządów w realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej, w tym termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i rozwoju małych odnawialnych źródeł energii. Partnerzy Funduszu, tj. Grupa  BPS (Banki Spółdzielcze) oraz  Inwestycje Lokalne sp. z o.o., posiadają bogate doświadczenie w zakresie kompleksowego przygotowania, realizacji, eksploatacji i finansowania inwestycji w JST. W okresie najbliższych 12 lat Fundusz planuje zrealizować około 500 projektów o średniej wartości 4 mln zł każdy w gminach i powiatach na terenie całego kraju.