Efekty działań bieżących OPOS

Data: 29-07-2021

Poniżej publikujemy korespondencję od Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Anny Korneckiej  w sprawie praktyki w ustalaniu odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastiana Skuzy na stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z dn. 14 czerwca 2021 r. w sprawie przewidywanych konsekwencji dla budżetów JST w następstwie przyjęcia rządowego pakietu rozwiązań pn. POLSKI ŁAD.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

 

Odp. w sprawie praktyki w ustalaniu odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

Odp. na stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z dn. 14 czerwca 2021 r. w sprawie przewidywanych konsekwencji dla budżetów JST w następstwie przyjęcia rządowego pakietu rozwiązań pn. POLSKI ŁAD