Działania samorządu w procesie pozyskiwania inwestora – podsumowanie seminarium

Data: 28-05-2015

Dobrze przygotowana oferta inwestycyjna powinna być wyczerpująca, opracowana w dwóch wersjach językowych i uzupełniona o pakiet rzetelnie przygotowanych załączników w postaci zdjęć, map i innych dokumentów uwiarygadniających działania samorządu lokalnego w procesie pozyskiwania zagranicznego inwestora – podkreślił Tomasz Telesiński, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (SGiPW) i Centrum Obsługi Inwestora (COI), podczas seminarium pt.: Samorząd lokalny w procesie pozyskiwania inwestora, które odbyło się 28 maja br. w Poznaniu.

 

foto2Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora, we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz firmą Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. zgromadziło 30 przedstawicieli wielkopolskich samorządów lokalnych, którzy z należytą powagą podchodzą do kwestii budowy oferty inwestycyjnej i przyciągania inwestorów do gminy.

 

Przykład Volkswagena, który zdecydował się zainwestować we Wrześni i działania samorządu, niezwykle profesjonalne i pełne zaangażowania pokazują, że warto włożyć odrobinę wysiłku w przygotowanie terenu i zapoznanie się ze standardami obsługi zagranicznych inwestorów, aby móc świętować sukces w postaci budowy fabryki na terenie gminy. Temu właśnie służą rokrocznie organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski szkolenia.

 

Czwartkowe seminarium, w znacznej mierze poświęcone budowie oferty inwestycyjnej wg standardów PAIiIZ i COI dotknęło również kwestii włączania terenów do Specjalnych Stref Ekonomicznych, o czym opowiedział przedstawiciel firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Marcin Mroczek oraz systemu zachęt inwestycyjnych z jakich może skorzystać inwestor, co zreferował prawnik z Polskiej Agencji Informacji I Inwestycji Zagranicznych, Witold Kowalczyk. Proces obsługi zagranicznego inwestora „od kuchni” przedstawiła pani Izabela Koczorowska, Kierownik Referatu Obsługi Inwestorów UMiG we Wrześni, która osobiście była i nadal jest zaangażowana w realizację działań związanych z obsługą inwestycji Volkswagena. Pani Koczorowska wyraźnie podkreśliła, że wsparcie przez komórkę odpowiedzialną w urzędzie za obsługę inwestorów powinno polegać zarówno na przekazaniu profesjonalnie przygotowanej oferty, organizacji wizyt inwestora w urzędzie i na terenie inwestycyjnym, organizacji spotkań m.in.  z gestorami mediów, przedstawicielami uczelni, agencji rekrutacyjnych itp., jak i opiece poinwestycyjnej.

 

Dopełnieniem powyższych tematów wystąpień była prezentacja pani Agnieszki Tarko, Team Leadera z firmy Hays Poland Sp. z o.o. na temat rynku pracy w województwie wielkopolskim i analizy potrzeb inwestorów w kwestii zatrudnienia oraz wystąpienie pana Sławomira Piechnika, Zastępcy Kierownika Referatu Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska UR w Czerniejewie, który zaprezentował proces tworzenia Strefy Aktywizacji Gospodarczej właśnie w Czerniejewie. Jest to dobry przykład tego, jak gmina miejsko – wiejska może stworzyć kompletne pod względem zaplecza infrastrukturalnego tereny inwestycyjne, oferowane potencjalnym inwestorom.

 

foto8Dobrze przygotowane tereny inwestycyjne wielkopolskie samorządy mogą zgłaszać do Bazy Ofert Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego, prowadzonej przez Centrum Obsługi Inwestora, które funkcjonuje w strukturach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Właśnie zakończyła się aktualizacja bazy, do której zgłoszonych zostało blisko 300 ofert z blisko 100 wielkopolskich samorządów. Oferty zgodne parametrami wskazanymi przez zagranicznych inwestorów są im prezentowane przez pracowników Centrum Obsługi Inwestora. Zespół COI ponadto wspiera wielkopolskie samorządy w procesie realizacji projektów: organizuje spotkania z inwestorami, pomaga pracownikom urzędów w prawidłowym opracowaniu oferty, wspiera przy opracowywaniu danych na temat regionu itp. Warto podkreślić, że działania te zarówno dla samorządów, jak i potencjalnych inwestorów są bezpłatne.

 

Szczegółowe informacje na temat Oferty Centrum Obsługi Inwestora dostępne są na stronie www.investinwielkopolska.pl.

 

 

foto1 foto3
foto4 foto5
foto6 foto7
foto9 foto10