Drastyczny wzrost cen energii

Data: 15-09-2022

Do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski docierają informacje od wielkopolskich gmin i powiatów, które wskazują na drastyczny i nieakceptowalny wzrost cen energii, jakie dyktują dostawcy energii przedstawiający swoje oferty w postępowaniach przetargowych. Zmiana skali cennika jest różna, jednakże można stwierdzić, że mowa tu o kilkukrotnym wzroście kosztów zakupu energii.

 

Zagraża nam zamykanie jednostek kultury, sportu i rekreacji, a przynajmniej ograniczenie ich funkcjonowania, lub alternatywnie wzrost kosztów dostępu dla naszych mieszkańców. Realne jest także ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych, które są na utrzymaniu samorządów. Za bardzo realne należy uznać także wyłączanie oświetlenia ulicznego, a tym samym zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, co w wielu jednostkach ma już miejsce.

 

Ponadto, obserwując rozstrzygnięcia przetargów na zakup energii elektrycznej, z wielkim niepokojem możemy stwierdzić pewną prawidłowość występowania najczęściej jednej oferty, która zawiera bardzo wysoką marżę, co nie daje nam jako odbiorcom jakiegokolwiek pola manewru, czy opcji wyboru. Czasem ofert jest więcej, jednak są one do siebie bardzo zbliżone. W naszej opinii taki proceder powinien być zbadany przez odpowiednie służby, aby jednoznacznie stwierdzić, czy nie dochodzi w takich przypadkach do naruszenia reguł konkurencji i skazywania JST na horrendalne stawki bez uzasadnienia.

 

Mając na uwadze powyższe zwróciliśmy się do Premiera RP Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie wszelkich możliwych działań, które będą ograniczać ryzyko tak drastycznego wzrostu cen energii, za które ostatecznie i tak będą musieli zapłacić mieszkańcy. Szczegóły w załączonym piśmie.

 

Zobacz treść pisma