Dodatkowe punktu na świadectwie dla klasy 8

Data: 21-06-2022

Uprzejmie informujemy, że XXVI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022 (pozycja 35) -> https://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2022/02/zalacznik-do-zarzadzenia-wko-nr-110.1.10.2022_28.02.2022_zm-2.pdf.

 

W związku z tym oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) uczniowie klas 8, biorący udział w XXVI Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce, którzy zostali laureatami są uprawnieni do otrzymania dodatkowych 2 pkt. w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły średniej.