Czy Urzędy Stanu Cywilnego wymagają naprawy?

Data: 12-01-2016

Mocnym akcentem rozpoczęła się prezydencja Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych. Goszcząc delegacje z 4 województw rozpoczęliśmy działania mające na celu kompleksowe zdiagnozowanie funkcjonowania USC pod kątem finansowym, organizacyjnym i kadrowym.

 

12465937_1173985279297101_3879175197265149866_o

Spotkanie Zespołu ds. USC w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych prowadził pan Sławomir Wojciechowski, kierownik USC w Nowej Soli, który wcześniej uczestniczył w podobnych badaniach na terenie województwa lubuskiego. Prócz niego w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele USC w Wodzisławiu Śląskim, Sierakowicach i Luboniu, a także pani Natalia Walewska – Wojciechowska ze Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz pan Maciej Kiełbus z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelarii Prawnej. Głównym celem spotkania było przygotowanie badania, mającego na celu zdiagnozowanie obecnego stanu funkcjonowania USC, zarówno pod kątem organizacyjnym (nowe przepisy prawne i systemy informatyczne) jak i finansowym (kontrowersyjna wysokość i sposób ustalania dotacji na zadanie celowe).

 

 

Uczestnicy ustalili, że przeprowadzą badania ankietowe wśród przedstawicieli wszystkich USC w swoich województwach i na podstawie otrzymanych informacji przygotują odpowiednie wnioski. Do współpracy zaproszona zostanie również strona rządowa – członkowie Zespołu wierzą, że tylko w taki sposób możliwe jest osiągniecie kompromisu i pożądanych zmian. Kształt ankiet zostanie ustalony w najbliższych tygodniach.10604637_1173985432630419_2333813919310411356_o

 

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w związku z pełnioną prezydencją w OPOS zajmie się koordynacją wszystkich działań, we współpracy z organizacjami z innych województw. Zakres prac jest bardzo duży – gorąco liczymy na odzew USC z blisko 1000 gmin!