Chcemy podjęcia ostatecznych decyzji formalnych dot. RFRD

Data: 02-04-2021

Na podstawie wniosku sformułowanego podczas Zjazdu Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 24 marca br. zwróciliśmy się do Premiera RP Mateusza Morawieckiego z prośbą o podjęcie ostatecznych decyzji formalnych, dotyczących rozstrzygniętego latem 2020 roku konkursu podziału środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Brak decyzji Prezesa Rady Ministrów nie pozwala rozstrzygnąć przetargów i podpisać umów z wykonawcami, a tym samym rozpocząć długo oczekiwanych przez mieszkańców prac budowlanych.

 

Treść pisma