Chaos węglowy – samorządy mają problem

Data: 16-11-2022

W nawiązaniu do prowadzonych przez samorządy lokalne działań w ramach Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z 27 października 2022 roku, zwracamy uwagę na aktualne problemy związane z realizacją zadania.

 

Głównym zagadnieniem sygnalizowanym przez wiele gmin, jest brak ostatecznej wiedzy z jakimi podmiotami realizowane będzie działanie. Pomimo aktywnych, ustawowych działań JST, m.in. polegających na umieszczeniu stosownej informacji w swoim BIP, że zamierzają kupić węgiel dla gospodarstw domowych oraz wypełnieniu formularza na stronie www.cieplo.gov.pl, w wielu przypadkach brak jest efektywnych działań ze strony spółek wymienionych w rozporządzeniu MAP. Pojawiają się przypadki próby nawiązania relacji i podpisania umowy, na podstawie określonego zapotrzebowania ze strony gmin, których niektóre spółki nie są w stanie spełnić. Powoduje to potrzebę oczekiwania na kontakt ze strony innych afiliowanych podmiotów, co przedłuża cały proces, wzbudza niepewność co do terminów i skupia oskarżenia o brak efektywnych działań oczekujących mieszkańców na gminach. 

 

W związku z powyższym, sygnalizujemy potrzebę zintensyfikowania działań oraz obowiązywania bardziej jaskrawych zasad nawiązywania współpracy między gminami i innymi jednostkami nabywającymi węgiel w celu preferencyjnej sprzedaży gospodarstwom domowym, a podmiotami wprowadzającymi surowiec do obrotu. Nie jest dla nas jasne, czy działania te są realizowane na zasadzie doboru przypadkowego, czy jednak możliwości dystrybucyjnych spółek, dysponujących ograniczonymi zasobami.

 

Realizacja tego etapu działania związanego z dystrybucją paliwa, pozwoli na terminową dostawę do mieszkańców, którzy do końca 2022 roku mają prawo nabycia 1,5 tony węgla. Wszelkie opóźnienia mogą wprowadzić nerwowość i zagrożenie szansy wejścia w posiadanie surowca na preferencyjnych warunkach do 31 grudnia 2022 roku, ponieważ obecny stan prawny wyklucza możliwość zakupu 3 ton węgla w 2023 roku.

 

Zaalarmowaliśmy Wojewodę Wielkopolskiego i poprosiliśmy o interwencję w tej sprawie. Pismo trafiło również do Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pełna treść pisma poniżej.

 

Zobacz treść pisma