Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środzie wielkopolskiej

Data: 27-11-2014

Zarządzenie Nr 189/2014 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 21 listopada 2014 roku       w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Środa Wielkopolska.   Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 30  ust. 1 ustawy z […]