Apel w sprawie wyrażenia opinii na temat nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Data: 06-09-2018

31 sierpnia 2018r. Ministerstwo Środowiska na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt kolejnej już nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2018, poz. 1454). Z projektem ustawy można zapoznać się pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504.

 

Projektowany zakres nowelizacji jest bardzo szeroki i wnosi fundamentalne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Niektóre z zaproponowanych zmian są zgodne z oczekiwaniami środowiska samorządowego, jednak spora ich część w znacznym stopniu ogranicza rolę samorządów.

 

Naszym celem jest obrona interesów samorządów lokalnych, dlatego zamierzamy apelować do Ministerstwa Środowiska o zaniechanie nieprzemyślanych działań i wsłuchanie się w głos podmiotów faktycznie realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami. Działania na rzecz optymalnych rozwiązań dla JST będziemy realizować poprzez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, które jest aktywnym uczestnikiem dialogu w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Chcąc należycie się przygotować i w apelu skierowanym do Ministra Środowiska poruszyć wszystkie istotne kwestie, zwracamy się do Państwa z prośbą o szczegółowe przeanalizowanie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przekazanie nam wszystkich Państwa uwag, komentarzy i opinii na temat proponowanych zmian. Z uwagi na fakt, iż czasu na konsultacje jest niewiele prosimy o przesyłanie Państwa uwag do 12 września 2018 r. do godz. 12:00 na adres a.lohunko@sgipw.wlkp.pl.