Ankiety trafią do wielkopolskich USC

Data: 04-03-2016

Podczas drugiego spotkania zespołu ds. USC w ramach OPOS ustalono ostatnie szczegóły dotyczące ankiet na temat funkcjonowania USC. W dniu dzisiejszym zostały wysyłane do wszystkich wielkopolskich urzędów

 DSC_0584

 

Przypomnijmy: w styczniu odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, którego głównym celem było przygotowanie badania, mającego na celu zdiagnozowanie obecnego stanu funkcjonowania USC, zarówno pod kątem organizacyjnym (nowe przepisy prawne i systemy informatyczne) jak i finansowym (kontrowersyjna wysokość i sposób ustalania dotacji na zadanie celowe).

 

Uczestnicy ustalili, że przeprowadzą badania ankietowe wśród przedstawicieli wszystkich USC w swoich województwach i na podstawie otrzymanych informacji przygotują odpowiednie wnioski.

 

Drugie spotkanie zespołu odbyło się 22 lutego. Wzięła w nim udział również przedstawicielka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pani Barbara Łapińska. Podczas spotkania ustalono ostateczny kształt ankiety. Zostanie ona wysłana do wszystkich USC w Wielkopolsce drogą mailową i pocztową. Można ją również pobrać poniżej.

 DSC_0580

 

Koordynatorami merytorycznymi w naszym województwie, którzy wyjaśniać będą wszelkie wątpliwości powstałe przy wypełnianiu ankiety, są pani Beata Jaszkiełowicz
z USC w Rawiczu i pan Cezary Biderman z USC w Luboniu.

 

Pobierz:

Pismo przewodnie

Ankietę