Akademia Sieci Szerokopasmowej w Wielkopolsce

Data: 07-09-2015

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski i firmą Audytel S.A. uprzejmie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu organizacji i realizacji procesu inwestycyjnego w wykonywaniu sieci szerokopasmowej. Inicjatywa Akademii Sieci Szerokopasmowej skierowana jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego, i będzie realizowana w dwóch lokalizacjach, terminach i wątkach tematycznych.

 

  • Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 września 2015 roku w Urzędzie Gminy w Starym Mieście, tematem szkolenia będzie Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych.
  • Drugie spotkanie odbędzie się 22 września 2015 roku w Hotelu Łazienki Chodzieskie w Chodzieży, tematem szkolenia będzie Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego w zakresie telekomunikacji w świetle nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

Powyższe działanie jest efektem bliskiej współpracy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniach ułatwi realizację planowanych inwestycji, a także poszerzy bieżącą wiedzę pracowników JST.

 

Poniżej znajduje się program obu wydarzeń i karty zgłoszenia. W wypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem SGiPW.

 

Zgłoszenia do udziału można przesyłać na adres e-mail office@sgipw.wlkp.pl lub faxem: 061 851 53 95.

 

STARE MIASTO

Program spotkania

Karta zgłoszeniowa

 

CHODZIEŻ

Program spotkania

Karta zgłoszeniowa