Akademia Inwestycji Szerokopasmowych – zaproszenie na szkolenie

Data: 26-09-2017

11-12 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Luboniu, plac Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, w godz. 9:00-16:15 odbędą się szkolenia organizowane w ramach Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem jest usprawnienie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliżenie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Program szkoleń obejmuje dwa bloki tematyczne:

 • Dzień 1: Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych.
 • Dzień 2: Koordynacja robót budowlanych oraz budowa sieci szerokopasmowych po nowelizacji Megaustawy.

Szczegółowy program znajduje się na stronie: akademiaszerokopasmowa.pl.

 

Szkolenia poprowadzą:

 

 • Agnieszka Ludwikowska, która Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą obsługą procesu inwestycyjnego, doradzając przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sprawach związanych z budową infrastruktury technicznej
 • Piotr Zychowicz, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji

 

 

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, finansowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty zaświadczające o odbyciu szkolenia.

 

Aby zapisać się na szkolenie, należy zarejestrować się na stronie akademiaszerokopasmowa.pl, a następnie zapisać się, klikając odpowiedni przycisk z zakładce „zapisy” lub wysłać zgłoszenie na adres kontakt@akademiaszerokopasmowa.pl.

 

Program szkoleń

 

Szkolenia obejmują  2 bloki tematyczne, z których każdy omawiany jest w trakcie jednego dnia. Wprowadzeniem do szkoleń jest analiza znaczenia społeczno-gospodarczego inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego.    

 

Liczba godzin w ramach jednego dnia szkoleniowego wynosi 7 godzin zegarowych i 15 minut, w tym:

 

 • 4 x 1,5 godziny zegarowej zajęć szkoleniowych (łącznie 6 godzin zegarowych);
 • 2 przerwy kawowe po 15 minut;
 • 1 przerwa obiadowa 45-minutowa.

 

Dzień 1: Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych.

 

 • Znaczenie społeczno-gospodarcze inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego;
 • Szczegółowe procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 • Opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym omówienie sposobu ich obliczania oraz dobre praktyki w tym zakresie;
 • Wpływ ustalanych przez jst, wysokości stawek na możliwości rozwoju sieci szerokopasmowych;
 • Obowiązek lokalizacji kanałów technologicznych;
 • Koszty budowy kanałów technologicznych względem całości wartości inwestycji drogowych;
 • Warunki udostępniania zlokalizowanych kanałów technologicznych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym rekomendacje w tym zakresie dotyczące m.in. kwestii ustalania wysokości opłat, warunków technicznych udostępnienia, określania czasu trwania umów.

 

Dzień 2: Koordynacja robót budowlanych oraz budowa sieci szerokopasmowych po nowelizacji Megaustawy.

 

 • Znaczenie społeczno-gospodarcze inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego;
 • Nowe rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych;
 • Procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w zakresie telekomunikacji pod kątem koniecznych do uzyskania decyzji lokalizacyjnych oraz pozwoleń na budowę i zgłoszeń;
 • Obowiązki i procedury związane z zachowaniem wymogów przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska;
 • Omówienie kwestii problematycznych dotyczących technologii bezprzewodowych;
 • Przedstawienie modelowych rozwiązań i rekomendacji dotyczących koordynacji robót budowlanych.